Σάββατο, 07 Μαρτίου 2015 00:00

Καμπάνια ενημέρωσης κ´ ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο "for Her"

Καμπάνια ενημέρωσης κ´ ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο "for Her"- συνεργασία W4O-Hellas και υποστήριξη του Άλματος Ζωής, στο Golden Hall, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 

Χορηγοί - Υποστηρικτές